Den hållbara arbetsplatsen

Den hållbara arbetsplatsen

Helsingborgs bibliotek satsar på att skapa en bättre biblioteksorganisation för sin personal, vilket i sin tur ska leda till ett ännu bättre bibliotek för helsingborgarna. ”Hållbara arbetsplatsen” är en föreläsning i H22 talks med bibliotekschef Catharina Isberg och docent Magnus Lindén kring ämnet.
Mer om projektet: Hållbara arbetsplatsen är ett nytt projekt, som till viss del bygger vidare på Hälsosamma arbetsplatsen. Innehållet kommer röra områdena tillit, arbeta i förändring, identifiera styrkor, och arbeta med den sociala identiteten. Målet är att projektet ska leda till en mer hållbar och motståndskraftig biblioteksorganisation samt en bättre arbetsmiljö och ett högre välmående för personalen. Förutom detta kommer projektet att generera ny vetenskaplig kunskap för organisation och arbetsmiljö, nationellt såväl som internationellt.
Projektet, Resilient workplace: a collaboration and research project (Hållbara arbetsplatsen: Ett samverkans- och forskningsprojekt), löper över två år och kommer att kombinera kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal i Helsingborg med löpande forskningsprojekt. Minst fyra workshops eller seminarier kommer att genomföras med all personal med koppling till hur både organisation och medarbetare kan bli mer motståndskraftiga mot stress, hantera osäkerhet och förändringsarbete.
Det här är föreläsningen för dig som vill veta mer om organisationsutveckling och hur Helsingborgs bibliotek arbetar.

  • Helsingborgs Stadsbibliotek
  • Bollbrogatan 1
  • Helsingborg
  • 9 juni 2022, 10:00 - 11:00
  • 23 juni 2022, 10:45 - 11:15