DigiDeli #2 Digitala verktyg för mellanvalsdemokrati i Helsingborg?

DigiDeli #2 Digitala verktyg för mellanvalsdemokrati i Helsingborg?

Efter valet, hur ser möjligheterna ut i Helsingborg stad till fortsatt inflytande, delaktighet och transparens via digitala kanaler? DigiDeli på biblioteket bjuder in till lunchträff där vi kikar på några befintliga format (Helsingborgsförslaget, Ett bättre Helsingborg, Öppna diariet) och dess möjligheter och utmaningar. Erik Larsson, demokratisamordnare på Stadsledningsförvaltningen bjuder in till en diskussion kring: Hur kan vi göra de kanaler och verktyg som finns mer synliga? Hur kan vi göra det ännu smidigare för helsingborgarna att engagera sig? Hur kan vi möta utmaningarna vi ser? Saknar vi några verktyg?

Helsingborgare och medarbetare inom staden som är nyfikna på dessa frågor, Välkomna!

DigiDeli är lunchträffar där en eller flera deltagare delar sina digitala kunskaper/färdigheter i små smakprov. Ett informellt lunchformat med presentation, prat & mat. Ta med din egen lunch eller köp i bibliotekets café.

 

 

  • Digidel
  • Bollbrogatan 2
  • 25225
  • Helsingborg
  • 25 oktober 2018, 12:00 - 13:00