Engagera dig i stadsbiblioteksprojektet!

Engagera dig i stadsbiblioteksprojektet!

Det finns olika sätt att engagera sig i om- och tillbyggnaden av stadsbiblioteket. Ett sätt är att använda Helsingborg stads dialogverktyg, dialog.helsingborg.se/nyttstadsbibliotek. Idag kan du träffa demokratisamordnare Emil Bengtsson och verksamhetsutvecklare Josefin Andersson och ställa frågor om projektet. De kan även hjälpa dig att komma igång med dialogverktyget.
Mer information om hur du kan involvera dig i det nya biblioteket hittar du här: https://www.bibliotekfh.se/nyttstadsbibliotek

  • Helsingborgs Stadsbibliotek
  • Bollbrogatan 1
  • Helsingborg
  • 15 juni 2022, 16:00 - 17:00