Föredrag om historia

Föredrag om historia

Professor em. Stig Welinder, arkeolog, kommer att tala under rubriken ”Att skriva historisk förhistoria”, med lockande underrubriker som ”Sveriges första människor”.
Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.

  • Jacob Hansens Hus
  • Norra Storgatan 21
  • Helsingborg
  • Ingår i medlemskort
  • Kulturkortet
  • Prisinformation
  • Medlemmar och studerande fritt inträde övriga 60 :-
  • 5 mars 2019, 19:00 - 20:00