Föredrag: Om och tillbyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg – en presentation om projektet och framtidens bibliotek

Föredrag: Om och tillbyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg – en presentation om projektet och framtidens bibliotek

Vad är framtidens bibliotek? Vad betyder om- och tillbyggnationen av stadsbiblioteket för Helsingborg och stadsparken? Hur ser planerna för det nya stadsbiblioteket och för parken?
Kom och lyssna på Max Granström kulturdirektör och Tina Haglund avdelningschef på Helsingborgs bibliotek när de presenterar projektet. Efter föredraget sker ett samtal på scenen om projektet mellan Max Granström, kulturdirektör Kulturförvaltningen Helsingborg; Tina Haglund avdelningschef på Helsingborgs bibliotek; Björn Bensdorp-Redestam avdelningschef på Stadsbyggnadsförvaltningen samt Magnus Prochéus, fastighetsdirektör på Fastighetsförvaltningen. Det kommer även finnas möjlighet för publiken att ställa frågor om projektet.

  • Helsingborgs Stadsbibliotek
  • Bollbrogatan 1
  • Helsingborg
  • 1 juni 2022, 18:00 - 19:00