Föreläsning i det förebyggande arbetet

14 mars 2023, 13:00 - 16:30

14 mar
Föreläsning i det förebyggande arbetet

Tema: Socioekonomiskt eftersatta områden och brottsligheten. Hur kan vi vända utvecklingen?
Föreläsningen är en del av en kunskapsserie syftar till att öka kunskapen inom det förebyggande arbetet med fokus på risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga. På så vis kan vi bättre förstå och arbeta med aktuella samhällsutmaningar såsom brottslighet, ohälsa och otrygghet i socio-ekonomiskt utsatta områden.
Föreläsare: Anna-Karin Ivert, Manne Gerell & Per Olof Hallin från institutionen för urbana studier och kriminologi, Malmö Universitet
Föreläsningen genomförs av projekt Drottning H, FoU Helsingborg och enheten för trygghet och säkerhet.
Anmälan via https://simplesignup.se/private_event/199974/b8f7f9a869
Vi ses på Idé A Drottninghög!

Föreläsning i det förebyggande arbetet

  • 14 mars 2023, 13:00 - 16:30
  • Längd: 4 timmar