Författarsamtal: Jimmy Vulovic – Bokstavskamp

Författarsamtal: Jimmy Vulovic – Bokstavskamp

Som del av kampanjen för att uppmärksamma FNs läskunnighetsdag den 8 september arrangeras Read Hour, där allmänheten uppmanas att läsa mellan kl. 19:00 – 20:00. ABF uppmärksammar detta initiativ och bjuder in till en föreläsning om Sveriges väg till läsandet med författaren och forskaren Jimmy Vulovic.
Med utgångspunkt ur 13 essäer om läsning, litteratur och klass berättar Jimmy Vulovic om sin egen och Sveriges väg till läsandet. Om hur bildning och läsande växte fram ur den svenska folkbildningstraditionen och om egna insikter kring läsning och klass.
Samtalet arrangeras av ABF i samarbete med Helsingborgs bibliotek

  • Helsingborgs Stadsbibliotek
  • Bollbrogatan 1
  • Helsingborg
  • 6 september 2022, 17:30 - 18:30