Guidad visning i THE THIN LINE – Björn Persson

Guidad visning i THE THIN LINE – Björn Persson

En visning bland storslagna naturvyer och närgående porträttbilder. Tillsammans med en utställningspedagog lär vi oss mer om några av de magnifika djur vi människor delat jorden med i cirka 200 000 år och som nu står vid den tunna skiljelinjen mellan överlevnad och utrotning.

Björn Persson är en internationellt omskriven fotograf som uppmärksammats med ett flertal prestigefyllda utmärkelser. Under många år har han rest runt i olika delar av världen och bland annat fotograferat Afrikas hotade djurarter, Antarktis försvinnande ismassor och isbjörnarnas smältande habitat. Fotografierna är intagande med närgående och finkänsliga porträtt av vilda djur i en alltmer reducerad möjlighet till fortlevnad.

The Thin Line är en hyllning till världens utrotningshotade arter, kanske de sista av sina slag. Björn Persson avser inte med sina fotografier att manifestera en förtvivlan över det hot som flera av världens djurarter står inför. Snarare är avsikten att dramatisera den storslagna skönhet de inbegriper och därigenom mana till förändring och engagemang.

Utställningen är producerad av Dunkers kulturhus.

THE THIN LINE – Björn Persson visas på Dunkers kulturhus 25 maj – 20 oktober 2019.

Plats: Utställningshall 1

Ingår i utställningsentré. Fri entré med Kulturkortet.

 • Dunkers kulturhus, Utsällningshall 1
 • Kungsgatan 11
 • 252 21
 • Helsingborg
 • Vuxen: 100 kr
 • Biljettyper
 • Kulturkortet fri entré
 • Stående
 • Ingår i medlemskort
 • Kulturkortet
 • 10 augusti 2019, 13:00 - 14:00