Hållbarhets- och framtidskonferens A Sustainable Tomorrow

Hållbarhets- och framtidskonferens A Sustainable Tomorrow

Södra Sveriges främsta konferens utifrån FN:s Globala mål. För sjunde gången arrangeras en dag med föreläsningar, workshop, nätverk kombinerat med digital kommunikation. Årets fokus är klimatledarskap.

Mer information på arrangörens hemsida www.asustainabletomorrow.se eller info@asustainabletomorrow.se.

Plats: Konsertsalen

Kostnad: Heldag 4900 kronor plus moms. Mer information finns på www.asustainabletomorrow.se.

  • Dunkers Kulturhus, Dunkers kulturhus, Konsertsalen
  • Kungsgatan 11
  • 252 21
  • Helsingborg
  • 16 september 2020, 08:00 - 17:00