Hur hanterar Helsingborgs stad coronapandemin?

Elina Bratt, säkerhetschef i Helsingborgs stad, och Maria Olsson, verksamhetschef Vårdcentralen Drottninghög, berättar om hur staden hanterar pandemin och svarar på frågor.
På grund av rådande situation måste biljetter bokas via e-post: poul.witting@helsingborg.se

  • Idé A Drottninghög
  • 18 november 2020, 18:00 - 19:30