Hur påverkar det nya biblioteket stadsparken?

Hur påverkar det nya biblioteket stadsparken?

Vad betyder planerna kring till- och ombyggt stadsbibliotek för stadsparken? Träffa landskapsarkitekt Anna Karlberg från Stadsbyggnadsförvaltningen och ställ frågor om planerna för parken. Du hittar henne vid utställningen i stadsbibliotekets entré.
Mer information om hur du kan involvera dig i det nya biblioteket hittar du här: https://www.bibliotekfh.se/nyttstadsbibliotek

  • Helsingborgs Stadsbibliotek
  • Bollbrogatan 1
  • Helsingborg
  • 10 december 2021, 15:00 - 16:00