Invigning av Konstplank Drottninghög

Invigning av Konstplank Drottninghög

Plats: Vid växthuset på Drottninghög
Under de senaste åren har Kulturhotellet i samarbete med Helsingborgshem och Idé A Drottninghög utsmyckat konstplanket på Drottninghög tillsammans med boende, elever och verksamma aktörer på området.
Inför H22 fortsätter vi denna tradition då ett 15-tal brukare inspirerats och inspirerat konstnären Timothy Avery med sina teckningar och idéer. Teckningarna och idéerna ligger nu till grund för konstplankets framtida motiv som presenteras i samband med h22.
Alla önskas hjärtligt välkomna till invigningen av detta projekt som vuxit fram utifrån en medskapande process bland aktiva aktörer på Drottninghög!

  • Idé A Drottninghög
  • Blåkullagatan 5
  • Helsingborg
  • 30 maj 2022, 10:00 - 11:00