Tryggheten i det offentliga rummet

Tryggheten i det offentliga rummet

Emma Stedt och Iman Abbas, säkerhetsstrateger i Helsingborgs stad berättar om hur enheten för Trygghet och säkerhet arbetar med olika metoder för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i det offentliga rummet. Under kvällen finns det även möjlighet för deltagarna att ställa frågor.

  • Idé A Drottninghög
  • 20 oktober 2021, 18:00 - 19:00