Vad betyder planerna kring till- och ombyggt stadsbibliotek för stadsparken?

Vad betyder planerna kring till- och ombyggt stadsbibliotek för stadsparken?

Varför en takpark? Vad händer med lekplatsen när tillbyggnaden kommer ligga på den ytan? Vilka andra delar av parken påverkas? Varför ska det byggas ett parkeringsgarage? Att bygga om och till stadsbiblioteket genererar många frågor.
Ta tillfället i akt och träffa Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare från Stadsbyggnadsförvaltningen som kan berätta om planerna för parken och svara på andra frågor som rör stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden i projektet. Medverkar gör även avdelningschef Åsa Schüler från Helsingborgs bibliotek som kan svara på frågor om biblioteket.

  • Helsingborgs Stadsbibliotek
  • Bollbrogatan 1
  • Helsingborg
  • 29 juni 2022, 16:00 - 17:00