Med känsla för grönt – en utställning i Fredriksdals anda

Visas 15 december 2018–1 september på Dunkers kulturhus.

I utställningen är det konsten som får berätta om arbetet på Fredriksdal museer och trädgårdar med fokus på det ekologiska samspelet där växter, djur så väl som människor spelar en viktig roll.

Fredriksdal museer och trädgårdar är en plats mitt i staden där du kan umgås och upptäcka naturen. Ett friluftsmuseum och en botanisk trädgård där det pågår bevarandearbete, med insamling, uppfödning och skötsel av växter och djur för att både bevara och skapa biologisk mångfald och inspirera till ett hållbart ekologiskt system.

Genom olika uttryck av samtidskonst, äldre landskapsmåleri och naturhistoriska föremål vill vi skapa nyfikenhet såväl som nya perspektiv och upplevelser av vad Fredriksdal museer och trädgårdar och hållbar utveckling kan vara.

Låt konsten och upplevelsen inspirera till fria associationer om vad en känsla för grönt kan vara. Fundera över vad natursyn och naturkänsla är för dig.

Med känsla för grönt – en utställning i Fredriksdals anda, visas på Dunkers kulturhus 15 december 2018–1 september 2019.