THE THIN LINE – Björn Persson

Visas 25 maj–20 oktober på Dunkers kulturhus.

Utställningen THE THIN LINE med fotografier av Björn Persson, är en betraktelse över en storslagen och vacker djurvärld som befinner sig i en skiljelinje mellan överlevnad och dess motsats. Fler arter hotas av utrotning genom den globala uppvärmningen. Vernissage: 24 maj 18:00-20:00.

Björn Persson är en internationellt omskriven fotograf som uppmärksammats med ett flertal prestigefyllda utmärkelser. Under många år har han rest runt i olika delar av världen och bland annat fotograferat Afrikas hotade djurarter, Antarktis försvinnande ismassor och isbjörnarnas smältande habitat.

Björn Perssons inkännande dokumentation av de vilda djuren visar dem i deras naturliga miljöer där de levt i generationer. Fotografierna är intagande med närgående och finkänsliga porträtt av vilda djur i en alltmer reducerad möjlighet till fortlevnad. THE THIN LINE är en hyllning till världens utrotningshotade arter, kanske de sista av sina slag.

Utställningen är producerad av Dunkers kulturhus.

THE THIN LINE – Björn Persson visas på Dunkers kulturhus 25 maj–20 oktober.