Tillgänglighetsredogörelse

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Helsingborgs stads webbplats kulturkortet.se samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att vår webbplats kulturkortet.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Status

Webbplatsen kulturkortet.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer på myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från kulturkortet.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post
  • Ringa

Kända brister i tillgängligheten

Tillgänglighetsbrister

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kulturkortet.se.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 13 oktober 2021.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.