UNG SVENSK FORM Special Edition Dunkers kulturhus

Visas 30 november 2019 – 29 mars 2020 på Dunkers kulturhus.

UNG SVENSK FORM Special Edition Dunkers kulturhus syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. Tillsammans har medarbetare från Svensk Form och Dunkers kulturhus arbetat fram ett innehållskoncept och gjort ett urval på ett trettiotal bidrag från de senaste fem årens juryutvalda bidrag i Ung Svensk Form. Resultatet blir en omfattande och formsprakande utställning om svensk form idag och inför framtiden.

Genom utställningen önskar vi synliggöra designens mångfald och vara ett offentligt rum för samtal kring hållbar, demokratisk och inkluderande design. Men också att inspirera till kunskap om hantverksskicklighet och material. Inspirera kreatörer till att våga pröva, undersöka fritt och utveckla egna idéer. Och inte minst att inspirera besökarna att välja hållbar design och konsumtionsmönster.

Utställningen är ett samarbete mellan Dunkers kulturhus och Ung Svensk Form/Svensk Form.

UNG SVENSK FORM Special Edition Dunkers kulturhus visas på Dunkers kulturhus 30 november 2019 – 29 mars 2020.